OM FÖRETAGET

Tillgänglighetskonsult för dig i Norrtälje, Upplands Väsby och Norrköping m.fl.

Accessibility startade som en enskild firma och är idag marknadsledande inom området fysisk tillgänglighet med flera av Sveriges myndigheter som kunder. Det gör att vi kan hjälpa dem i bland annat Upplands Väsby, Norrköping och Norrtälje med omnejd ifall de är i behov av hjälp från en tillgänglighetskonsult.

Genom förtroendeuppdrag och standardiseringsarbete sätter Accessibilitys arbete normer för utveckling och analys samtutformning av krav vad gäller tillgänglighet. Företaget växer och tillgänglighetsfrågorna blir allt merglobaliserade.

För att kunna hantera den stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster och hjälpa alla de som är i behov av en tillgänglighetskonsult i bland annat Norrtälje, Upplands Väsby och Norrköping rekryterar vi fler kloka medarbetare.