Rådgivning

Rådgivning och upprättande av åtgärdsförslag

Granskningsutlåtanden

Konkreta granskningsutlåtanden som förenklar effektivisierar planproccesen

Ritningar & Skissar

Programhandling

Bygglov

Förfrågningsunderlag

Bygghandling

Förfrågningsunderlag

Besiktning & Utlåtande

Få ett snabbt och tydligt utlåtande i hela Sverige

Utförandekontroll

Innan en byggnad eller fastighet tas i bruk krävs en utförandekontroll för att säkerställa att kraven på tillgänglighet är godkända.

Besiktningar

Vi besiktar byggnader, lokaler och allmänna platser i hela Sverige.

Tillgänglighetsutbildningar

Boka en utbildning i tillgänglighet anpassat till er verksamhet

Föreläsning & workshop

Anpassas efter era behov. Kanske behöver ni fördjupad kunskap om enkelt avhjälpta hinder för publika lokaler, eller hur ni anordnar tillgängliga konferenser.

1 dags kurs - Fastighetsägare

Utbildningen innefattar byggkrav & regelverk inom tillgänglighet.

1 dags kurs - Kommuner

Utbildningen innefattar byggkrav & regelverk inom tillgänglighet.

1 dags kurs - Arkitekter

Utbildningen innefattar byggkrav & regelverk inom tillgänglighet.